Thai  

 Enlish  

... ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ ศูนย์ทันตกรรม เพื่อประชาทันตแพทย์ 6 ...

 "ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท/คน หรือทั้งครอบครัวน้อยกว่า 6,000 บาท
สามารถติดต่อขอรับสิทธิพิเศษได้ที่เค้าน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะคะ..
"

                                      
  

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์